Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 1 Νοεμβρίου, 2008

Απεσύρθη

________________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

Ταφικό μνημείο οικογένειας Ιωάννου Λασκάρεως Ζάρρα
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Καλακαλλάς Γιώργος ( Τύρναβος 1938 – )

Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ

Οι ψυχές των νεκρών άγουσες προς το θείο.

 

_____________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.