Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 20 Νοεμβρίου, 2008

Δημητριάδης Γιώργος

Προτομή Θεμιστοκλή Βισβίζη
Έτος :
Θέση : Παραλιακή Λεωφόρος, Αλεξανδρούπολη
Γλύπτης : Γιώργος Δημητριάδης ο Αθηναίος ( 1880 – 1941 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ

«Όταν το 1824 ήλθεν εις την Ελλάδα, ως απεσταλμένος του Φιλελληνικού Συλλόγου των Παρισίων, ο Γάλλος στρατηγός Ρός, δια να πάρη μαζί του μερικά Ελληνόπουλα, τα οποία θα εσπούδαζον με υποτροφίαν εις την Γαλλίαν, μεταξύ των 10 εν συνόλω επιλεγέντων, κατά προτίμησιν εκ των απογόνων των ονομαστών αγωνιστών της Επαναστάσεως, όπως του Κανάρη, του Γιαννίτση, του Μπότσαρη, του Μπαλάσκα και άλλων, ήτο και ο μεγαλύτερος και ομορφότερος υιός της Βισβίζη Θεμιστοκλής, ο οποίος, όταν έφθασεν εις την Γαλλίαν, έγινε το αγαπημένο παιδί των φιλελληνικών κύκλων των Παρισίων και έτυχε της ιδιαιτέρας προστασίας της κυρίας Ρεκαμιέ και της επί Ελληνική καταγωγή καυχωμένης δουκίσσης Νταμπρεντές, ενώ η Γαλλίς καλλιτέχνις Αδέλα Ταρντιέ εφιλοτέχνησε την προσωπογραφίαν του, η οποία εκυκλοφόρησε τότε εις χιλιάδας δελταρίων εις ολόκληρον την Γαλλίαν, ως αντιπροσωπευτική μορφή Ελληνοπούλου. »
Απόστολος Ευθυμιάδης

Σημ.Αντίγραφο της προσωπογραφίας φυλάσσεται εις το Εθνολογικόν Μουσείον Αθηνών.

Home

.

.

.

.