Παράκαμψη πλοήγησης

Category Archives: 1900 – 1919

0803200932033
080320093204
Ταφικό μνημείο οικογ. Δρακάτου
Έτος : 1918
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γρηγόρης Ζευγώλης ( 1886 – 1950 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Άποψη από τμήμα του α ΄Νεκροταφείου Αθήνας :

140320093331

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

Advertisements

1403200933341

Ταφικό μνημείο Ευτυχίας Μοσχονά
Έτος : 1909
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύτης Νικόλαος Π. Γεωργαντής ( 1883 – 1947 )

Υπογραφή γλύπτη :

1403200933351

Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

10052008881
10052008884

Ταφικό μνημείο οικογένειας Σημαντήρη
Έτος : 1916
Θέση : α Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Νικόλαος Π. Γεωργαντής ( 1883 – 1947 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

070320092980

Λεπτομέρεια από το
κάτω μέρος του
μνημείου :070320092984
Υπογ/φή γλύπτριας :0703200929832
Ταφικό μνημείο (1917) οικογ.
Π. Α. Θανασοπούλου
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτρια : Κούλα ( Αγγελική ) Δ. Στεφάνου
Άλλα έργα της γλύπτριας : εδώ ( scroll )

______________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

010320092784

Αντώνιος Καμάρας
Έτος : 1916
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γεώργιος Συννέφας
( 1882 – 1961 )
 
 0203200928521

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

010320092772

Γλύπτης : Νικόλαος Στεργίου ( 1888 – 1919 )
Έτος : 1915
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )
0103200927732    

_________________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

Τόμπρος Μιχάλης

Ταφικό μνημείο οικογένειας Βουκρά
Έτος : 1917
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Μιχάλης Τόμπρος ( 1889 – 1974 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ

__________________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.