Παράκαμψη πλοήγησης

Category Archives: Παλλήνη

"Επί Παλληνίδι Μάχης"

Μνημείο Αγνώστου στρατιώτου
Έτος :
Θέση : Παλλήνη Αττικής
Γλύπτης : Ευάγγελος Μουστάκας ( 1930 – )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ
Σε παρακείμενη  μαρμάρινη πλάκα αναγράφεται :

ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
Α ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.
ΛΑΚΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡ.

.

Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΒΟΡΒΟΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ.
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ.

—————

Home

.

.

.

.