Παράκαμψη πλοήγησης

Category Archives: Βυτίνα

Ελένη Πόταγα

Ο Μάθιος Πόταγας (1924 -1941)
Έτος :
Γλύπτρια : Ελένη Πόταγα
Υπογραφή γλύπτριας : φωτό
Θέση : Βυτίνα Αρκαδίας
Από τη βάση :
ΜΑΘΙΟΣ Λ. ΠΟΤΑΓΑΣ
2 ΜΑΙΟΥ 1941
ΕΤΩΝ 17
1924-1941
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ
«όπου καρδιά κι ένας βωμός
όπου βωμός και μια καρδιά»
_______________________________

Δημοσίευση με αφορμή την έκθεση «Εμπειρία Φωτός» της γλύπτριας

Home

Κ.Παπαρηγόπουλος,Γλύπτης : Μιχάλης Τόμπρος

Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος (1815 – 1891)
Έτος : 1939
Γλύπτης : Μιχάλης Τόμπρος ( 1889 – 1974 )
Υπογραφή γλύπτη : φωτό
Θέση : Βυτίνα Αρκαδίας
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Home

Μιχάλης Τόμπρος

Ο Βασίλειος Οικονομίδης (1814 – 1894)
Έτος :
Γλύπτης : Μιχάλης Τόμπρος ( 1889 – 1974 )
Υπογραφή γλύπτη : φωτό
Θέση : Βυτίνα Αρκαδίας
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Home

Δημήτριος Πανταζόπουλος,Γλύπτης: Θ.Βασιλόπουλος

Ο Δημήτριος Πανταζόπουλος (1889-1963)
Έτος :
Θέση : Βυτίνα Αρκαδίας
Γλύπτης : Θεοδ. Βασιλόπουλος ( 1935 – ) φωτό
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Home

.

.

.

Παναγιώτης Ποταγός,Γλύπτης : Θ.Βασιλόπουλος

Ο Παναγιώτης Πόταγος (1838-1903)
Έτος :
Θέση : Βυτίνα Αρκαδίας
Γλύπτης : Θεοδ. Βασιλόπουλος ( 1935 – ) φωτό
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Home

.

.

.