Παράκαμψη πλοήγησης

Category Archives: β΄ Νεκροταφείο Αθήνας

Αναστάσιος Παπαδόπουλος

Οικ. Γρίβα
Έτος :
Γλύπτης : Αναστάσιος Παπαδόπουλος ( 1923 – 1987 )
Υπογραφή γλύπτη :
Θέση : β΄Νεκροταφείο Αθήνας
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Κατηγορίες : γ΄Νεκροταφείο Αθήνας | α΄Νεκροταφείο Αθήνας |Home |

"Σοφούλα", Μιχάλης Κάσσης

«Σοφούλα»
Έτος :
Θέση : β΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Μιχάλης Κάσσης ( 1931 – )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Home

.

.

.

Ζευγώλης Γρηγόρης

Ταφική προτομή Αρχ. Ελευθέριου Καστρηνσίου (1843 – 1931) 190620115238
Έτος :
Θέση : β΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γρηγόρης Ζευγώλης ( 1886 – 1950 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.