Παράκαμψη πλοήγησης

Search Results for: Ιωάννης Λαμπαδίτης

04052008746

Ταφικό μνημείο οικογ. Κλεισαριστού
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ιωάννης Λαμπαδίτης (1856 – 1920) 04052008749
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

0703200930081

0703200930105
Υπογ/φή γλύπτη :
0703200930112
Ταφική προτομή
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ιωάννης Λαμπαδίτης (1856 – 1920)
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll ) 
   

________________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

020320092856

Ταφικό μνημείο οικογένειας Κακλέα
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ιωάννης Λαμπαδίτης (1856 – 1920)
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll ) 
Υπογραφή γλύπτη :020320092857

_______________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.