Παράκαμψη πλοήγησης

Search Results for: Γιαννούλης Κουλουρής

030520093563

Ταφικό μνημείο οικογένειας Καντζίκη
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γιαννούλης M. Κουλουρής ( 1878-1966 ) 030520093565
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

280220092695

Ταφικό μνημείο οικογένειας Κωνσταντινίδη
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γιαννούλης M. Κουλουρής ( 1878-1966 )
Υπογραφή γλύπτη : Γ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΤΗΝΙΟΣ ΕΠΟΙΕΙ 2802200926961
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

__________________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.