Παράκαμψη πλοήγησης

Search Results for: Περάκης Δ

Perakis D. Περάκης Δ.

Ταφικό μνημείο Νικόλαου Κομητόπουλου ( + 1934 )
Έτος : 1934
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Δημήτριος Περάκης ( 1893 – 1965 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ

__________________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

070320093083

Ταφικό μνημείο Αλέξανδρου Καραμανλάκη
( 1888 – 1912 )
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Έτος : 1920
Γλύπτης : Δημήτριος Περάκης ( 1893 – 1965 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )
Αντί άλλου μνημοσύνου

Υπογ/φή γλύπτη :
Δ. ΠΕΡΑΚΗΣ
1920

070320093081

Επί της βάσης :

070320093082

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.