Παράκαμψη πλοήγησης

Αποτελέσματα αναζήτησης για: Παπαγιάννης Δημοσ.

Ταφικό μνημείο Frida και Aram
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Δημοσ. Παπαγιάννης ( 1890 – 1945 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο |Home

.

.

.

090520093590

Ταφικό μνημείο Ουρ. Γιαρμενίτου (+ 1940 )
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Δημοσ. Παπαγιάννης ( 1890 – 1945 ) 090520093589
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο |Home

.

.

.

040520087102

Ταφικό μνημείο του Αντωνάκη
Έτος : 1924
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Δημοσ. Παπαγιάννης ( 1890 – 1945 )
Υπογ/φή γλύπτη: ΔΗΜΟΣ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΟΙΕΙ
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )
0405200871204052008711    

040520087131

Νεκροταφείο | Home

.

.

.