Παράκαμψη πλοήγησης

Search Results for: Νοταράς Ιωάννης

logo14.gif Ταφική προτομή Θεοδώρας Βλαστού-Δραγούμη, γόνου της γνωστής από τα βυζαντινά χρόνια οικογένειας Βλαστών και σύζυγος του Ιωνα Δραγούμη ανιψιού του πολιτικού Ιωνα Δραγούμη
logo14.gif Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
logo14.gif Γλύπτης : Ιωάννης Νοταράς ( 1907 – 2001 )
logo14.gif Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Περισσότερα γλυπτά από το Νεκροταφείο

Home

.

.

.

280420074635.jpg

logo14.gif Από το α΄ Νεκροταφείο,ο προσεγμένος και λιτός τάφος.
logo14.gif Έτος : 1965
logo14.gif Γλύπτης : Ιωάννης Νοταράς ( 1907 – 2001 )
logo14.gif Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ

Περισσότερα γλυπτά από το Νεκροταφείο

Home

.

.

.

.