Παράκαμψη πλοήγησης

Search Results for: Κούλα Στεφάνου

130320093218

Ταφικό μνημείο Δ. Λ. Στεφάνου
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτρια : Αγγελική ( Κούλα ) Στεφάνου
Άλλα έργα της γλύπτριας : εδώ ( scroll )

Από τις υπογραφές της γλύπτριας και το αναγραφόμενο όνομα στον οικογενειακό τάφο,προκύπτει, κατά την εκτίμησή μου, το ότι πρόκειται για τον τάφο της δικής της οικογένειας.

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

070320092980

Λεπτομέρεια από το
κάτω μέρος του
μνημείου :070320092984
Υπογ/φή γλύπτριας :0703200929832
Ταφικό μνημείο (1917) οικογ.
Π. Α. Θανασοπούλου
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτρια : Κούλα ( Αγγελική ) Δ. Στεφάνου
Άλλα έργα της γλύπτριας : εδώ ( scroll )

______________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.