Παράκαμψη πλοήγησης

Search Results for: Ιωάννου Ιωάννης

020320092825

Οίκος Μιχαήλ Κ. Παππά
Έτος : 1923
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ιωάννης Σ. Ιωάννου
010320092771

.

020320092827

Νεκροταφείο | Home

.

.

.