Παράκαμψη πλοήγησης

Search Results for: Ιωάννης Χαλδούπης

070320093072

Ταφικό μνημείο οικογένειας Γ. Διαμαντοπούλου
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ιωάννης Χαλδούπης
070320093002    

.

040420093478

Νεκροταφείο | Home

.

.

.