Παράκαμψη πλοήγησης

Search Results for: Δημήτρης Γιαννακόπουλος

130320093225
130320093226

Ταφικό μνημείο
Έτος : 1972
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.