Παράκαμψη πλοήγησης

Αποτελέσματα αναζήτησης για: Βαλάκας Λευτέρης

Βαλάκς Λευτ�ρης Valakas Lefteris
071220082248

Ταφικό μνημείο Νικολάου Δευτεραίου
Έτος :
Θέση : α΄Νεκραταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Λευτέρης Βαλάκας ( 1944 – 1982 )

___________________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.