Παράκαμψη πλοήγησης

Search Results for: Αδελφοί Φυτάλη

100520088372

Ταφικό μνημείο Μαρίας Κασσιμάτη
Έτος : 1890 04052008716
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτες :
Άγαλμα : Δημήτρης Φιλιππότης (1834-1919)
Κουβούκλιο : Αδελφοί Φυτάλη
Άλλα έργα του γλύπτη Φιλιππότη : εδώ ( scroll )
Άλλα έργα των Αφων Φυτάλη : : εδώ ( scroll )
Τα αναγραφόμενα στο κάθισμα της Κασσιμάτη :

030520093531

.
030520093533

Το γοτθικού τύπου κουβούκλιο :

10052008842 

H ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
100520088431 

Η ΕΛΠΙΣ
10052008844 

Η ΕΛΛΕΗΜΟΣΥΝΗ
10052008845 

Η ΠΙΣΤΙΣ

_____________________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

080320093128

Ταφικό μνημείο Ανδρέα Μεταξά
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτες : Αδελφοί Φυτάλη
Άλλα έργα των Αφων Φυτάλη : εδώ( scroll ) 

Το οικόσημο του Συγκλητικού οίκου των Μεταξά :

.

040420093433

 

Υπογ/φή γλυπτών :
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΦΥΤΑΛΑΙ
ΕΠΟΙΟΥΝ

080320093129

Επί της βάσης :

080320093130

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

120720093920

Προτομή αρχαίου Θεού (?)
Έτος :
Θέση : Πειραιώς και Ολυμπιτών, Πειραιάς
Υπογραφή γλυπτών : ΟΙ ΕΚ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΥΤΑΛΑΙ ΕΠΟΙΟΥΝ
Άλλα έργα των Αφων Φυτάλη : εδώ ( scroll )

120720093909Το ότι θα έβρισκα μία προτομή των αδελφών Φυτάλη ανάμεσα σε σκουπίδια και μπάζα, μέσα σε ένα υποτυπώδες παρκάκι δεν το περίμενα.
Μετά το έργο «Ο Κανάρης» του Λάζαρου Φυτάλη που βρίσκεται στην πλατεία Κυψέλης, η προτομή αυτή είναι το δεύτερο έργο, εκτός των πολλών άλλων που υπάρχουν στο α΄Νεκροταφείο, των Φυτάληδων που βρίσκω στο δημόσιο χώρο.
H προτομή εδράζεται σε βάθρο ύψους πάνω από τέσσερα μέτρα, πράγμα που την έχει διαφυλάξει από βέβαιο βανδαλισμό.

Home

.

.

.

040420093405

Ταφικό μνημείο
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτες : ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΥΤΑΛΑΙ ΕΠΟΙΟΥΝ 040420093406
Άλλα έργα των Αφων Φυτάλη : εδώ ( scroll )

040420093410

Νεκροταφείο | Home

.

.

.