Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 8 Αυγούστου, 2011

Ζευγώλης Γρηγόρης

Ταφική προτομή Αρχ. Ελευθέριου Καστρηνσίου (1843 – 1931) 190620115238
Έτος :
Θέση : β΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γρηγόρης Ζευγώλης ( 1886 – 1950 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.