Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 23 Οκτωβρίου, 2010

Γεώργιος Τσάρας

Ο Αριστοτέλης
Γλύπτης : Γεώργιος Τσάρας
Θέση : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη
Δελτίο τύπου του Αριστοτέλειου Παν/μίου
Φωτό : Αριστοτέλειο Παν/μιο
_______________________
Home

.

.

.

.