Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 25 Μαΐου, 2009

030520093543

Ταφικό μνημείο
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γιώργος Δημητριάδης ( 1880 – 1941 ) 030520093544
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

04052008746

Ταφικό μνημείο οικογ. Κλεισαριστού
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ιωάννης Λαμπαδίτης (1856 – 1920) 04052008749
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

030520093540

030520093538
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Γ.ΚΟΖΟΚΗ ΤΥΠΑΛΔΟΥ
ΕΚ ΓΕΝΟΥΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗ
ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΩֽ 1811
ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙΩֽ
ΤΩֽ 1869 030520093539 (φωτό)

Ταφικό μνημείο Ε. ΚΟΖΟΚΗ
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ιάκωβος ( Γιακουμής ) Μαλακατές 030520093537 (φωτό) ( 1811 – 1903 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

090520093599

Ταφικό μνημείο
Έτος : 1917
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γιώργος Δημητριάδης ( 1880 – 1941 ) 090520093607
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

090520093601

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

090520093595

Ταφικό μνημείο
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Ψηφιδογράφος : Ε. Β. 090520093596

Νεκροταφείο | Home

.

.

.