Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 24 Μαΐου, 2009

030520093563

Ταφικό μνημείο οικογένειας Καντζίκη
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γιαννούλης M. Κουλουρής ( 1878-1966 ) 030520093565
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

090520093590

Ταφικό μνημείο Ουρ. Γιαρμενίτου (+ 1940 )
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Δημοσ. Παπαγιάννης ( 1890 – 1945 ) 090520093589
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο |Home

.

.

.

090520093585

Ταφικό μνημείο οικογ. Πανταζή
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ιάσων Παπαδημητρίου ( 1911 – 1976 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο |Home

.

.

.

190520093654

Ταφικό μνημείο οικογ. Λευκαδηνού
Έτος :
Γλύπτης : Νικόλαος Π. Γεωργαντής ( 1883 – 1947 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

090520093568

Ταφική προτομή Π. Αρβανιτόπουλου
Έτος :
Θέση : α΄ Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Θεοδ. Βασιλόπουλος 090520093569 ( 1935 – )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

090520093573

090520093571
Ταφικό μνημείο Μιχάλη Λελάκη
Έτος : 1987
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Άγγελος Βλάσσης ( 1948 – )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )
.
.
.
.
.
.
.

Νεκροταφείο | Home

.

.

.