Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 1 Μαΐου, 2009

100520088691

Ταφικό μνημείο Εμμανουήλ Ευστρατίου
Έτος : 1882 10052008872
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Δημήτρης Φιλιππότης ( 1834 – 1919 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

100520088682

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

010320092792

Ταφικές προτομές οικογένειας Μάνου
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτες :
Προτομή αριστερά: Χριστόφορος Νάτσιος ( 1903 – 1977 )010320092790
Προτομή δεξιά: Λάζαρος Λαμέρας ( 1913 – 1998 ) 010320092789
Άλλα έργα του γλύπτη Χ. Νάτσιου : εδώ ( scroll )
Άλλα έργα του γλύπτη Λ. Λαμέρα : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.