Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 1 Απριλίου, 2009

070320093083

Ταφικό μνημείο Αλέξανδρου Καραμανλάκη
( 1888 – 1912 )
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Έτος : 1920
Γλύπτης : Δημήτριος Περάκης ( 1893 – 1965 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )
Αντί άλλου μνημοσύνου

Υπογ/φή γλύπτη :
Δ. ΠΕΡΑΚΗΣ
1920

070320093081

Επί της βάσης :

070320093082

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

140320093377
140320093378

Ταφική προτομή Αριστείδη Παπαδόπουλου
Έτος :
Γλύπτης Ιωάννης Κ. Τρέζος ( 1914 – )
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

140320093343
140320093344

Ταφική προτομή Μαρίας Γεωργιάδου
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γιώργος Δημητριάδης ο Αθηναίος ( 1880 – 1941 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.