Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 31 Μαρτίου, 2009

130320093254

Ταφικό μνημείο οικογ. Δ. Καμπάνη
Έτος : 1902
Θέση : α΄ Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ν. Σπανός
 
Υπογραφή γλύπτη :
Ν. ΣΠΑΝΟΣ
ΕΠΟΙΕΙ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
1902

130320093255

     

130320093256

ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΩֽ 1819 ΕΝ ΑΝΔΡΩֽ
ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΩֽ 1901
ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΣ ΕΝ ΤΩֽ ΕΛΛΗΝΙΚΩ ΣΤΡΑΤΩֽ
52 ΕΤΗ ΕΠΑΓΙΩΣΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ
ΕΝ ΑΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΕΜΦΥΛΙΟΙΣ ΠΟΛΕΜΟΙΣ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΕΠΕΤΑΣΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Άποψη από τμήμα του α΄Νεκροταφείου Αθήνας :

140320093321

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

1303200932371
untitled-1

Ταφικό μνημείο Δ. Ν. Στίνη
Έτος : 1895
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γεώργιος Παπαγιάννης ( 1860 – 1920 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )
Υπογραφή γλύπτη :
130320093239
.
.
.
.
,

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.