Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 29 Μαρτίου, 2009

1403200933372

Ταφικό μνημείο οικογ. Ζολνιδάκη
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ιωάννης Καρπάκης ( 1873 – 1942 )
Υπογ/φή γλύπτη : ΙΑΩΝ. ΚΑΡΠΑΚΗΣ ΕΠΟΙΕΙ 

140320093339

Επί της στήλης :

140320093338

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

130320093231

Θολωτόν ιδιόκτητον οικογένειας Δ.Τσοποτού
Έτος : 1893 130320093233
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Φιλιππότης Δημήτρης ( 1834-1919 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

130320093289
130320093290130320093291
Ταφικό μνημείο οικογ. Λαμπίρη
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γεώργιος Μπονάνος ( 1863 – 1940 ), Bio
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )
.
.

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.