Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 13 Μαρτίου, 2009

130320093216
130320093217

Γλύπτης : Νικόλαος Στεργίου ( 1888 – 1919 )
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

130320093282
130320093283

Ταφικό μνημείο Germain Henrighsen
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γεώργιος Μπονάνος ( 1863 – 1940 ), Bio
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )
.
.

130320093284 GERMAIN HENRIGHSEN
CONSEILLER D ETAT ACTUEL
DE L ‘ EMPIRE DE RUSSIE
1822 – 1901

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

130320093277
130320093278

Ταφικό μνημείο ( 1934 ) οικογένειας Ν. Τούμπα
Θέση : α΄ Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γιαννούλης Χαλεπάς (1851-1938)
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

130320093225
130320093226

Ταφικό μνημείο
Έτος : 1972
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

10052008881
10052008884

Ταφικό μνημείο οικογένειας Σημαντήρη
Έτος : 1916
Θέση : α Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Νικόλαος Π. Γεωργαντής ( 1883 – 1947 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

100520088634
10052008866

Ταφικό μνημείο ( 1882 ) οικογένειας Πάντου
Έτος : 1882
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γεώργιος Βρούτος ( Αθήνα 1843 – 1909 ) και εδώ
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

10052008895
10052008897

Ταφικό μνημείο οικογ. Ανδριτσάκη
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γεώργιος Παπαγιάννης ( 1860 -1920 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.