Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 12 Μαρτίου, 2009

080320093145
080320093147

Ταφική προτομή Ανδρέα Κ. Πλατύ ( 1865 – 1933 )
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Πέτρος Ι. Ρούμπος ( 1873 – 1941 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

080320093109
080320093110

Λάρνακα
Έτος :
Γλύπτης : Αθανάσιος Μάστορης
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

0803200930971

Ταφική προτομή Ιωάννη Δρουβέ ?
Έτος : 1880
Γλύπτης : Λάζαρος Φυτάλης ( 1831 – 1909 )
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )
080320093098      

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

070320093025

Γλύπτης Ιωάννης Κ. Τρέζος ( 1914 – )
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )
070320093026  

.

020320092873

Γλύπτης Ιωάννης Κ. Τρέζος ( 1914 – )
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ
  020320092874  

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

040420093411

020320092903

Ταφικό μνημείο οικ. Κάντζου
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γεώργιος Μπονάνος ( 1863 – 1940 ), Bio
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )
_______________________.
.

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.