Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 6 Μαρτίου, 2009

080320093100

Ταφική προτομή Γεωργίου Αργείτη
ετών 22. Απεβίωσε την 28.3.1914
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ιωάννης Καρπάκης ( 1873 – 1942 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )
Υπογ/φή γλύπτη : ΙΑΩΝ. ΚΑΡΠΑΚΗΣ ΕΠΟΙΕΙ 
010320092781

____________________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

0203200929076

0203200929052 Ταφικό μνημείο : Νικολάου Θεοχάρη
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ιωάννης Χαλεπάς *
020320092904 

Υπογραφή : ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩ. ΧΑΛΕΠΑ

020320092906

Ο Ιωάννης Χαλεπάς, πατέρας
του Γιαννούλη, είχε μεγάλη οικογενειακή επιχείρηση μαρμαρογλυπτικής με παραρτήματα στο Βουκουρέστι, την Σμύρνη και τον Πειραιά.

* Το όνομα του γλύπτη είναι ενδεικτικό, μιας και στο εργαστήριο του Ιωάννη Χαλεπά εργάστηκαν πολλοί άλλοι σημαντικοί γλύπτες της εποχής.

   

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

020320092890

Ταφική προτομή ( 1966 ) Αλέκου Δράκου
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γεώργιος Μαλτέζος ( 1904 – ? )
Υπογ/φή γλύπτη : ΓΕΩΡ.ΘΕΜ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ 1966
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll ) 
020320092889     

_________________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

020320092856

Ταφικό μνημείο οικογένειας Κακλέα
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ιωάννης Λαμπαδίτης (1856 – 1920)
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll ) 
Υπογραφή γλύπτη :020320092857

_______________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

040520087102

Ταφικό μνημείο του Αντωνάκη
Έτος : 1924
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Δημοσ. Παπαγιάννης ( 1890 – 1945 )
Υπογ/φή γλύπτη: ΔΗΜΟΣ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΟΙΕΙ
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )
0405200871204052008711    

040520087131

Νεκροταφείο | Home

.

.

.