Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 4 Μαρτίου, 2009

020320092899

Ταφικό μνημείο οικογένειας Βαρβαρέσου
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Αχιλλέας Βαρβαρέσος (1897-1971)
020320092900

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

0203200928471

Γλύπτης : Ιωάννης Τρέζος ( 1914 – )
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ
020320092845

0203200928461

Νεκροταφείο | Home

.

.

.