Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 28 Φεβρουαρίου, 2009

280220092695

Ταφικό μνημείο οικογένειας Κωνσταντινίδη
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Γιαννούλης M. Κουλουρής ( 1878-1966 )
Υπογραφή γλύπτη : Γ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΤΗΝΙΟΣ ΕΠΟΙΕΙ 2802200926961
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

__________________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

280220092714

Ταφικό μνημείο Λεωνίδα Γαγκαουδάκη
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Καλακαλλάς Γιώργος ( Τύρναβος 1938 – )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

2802200927121

 

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

0501200823442

Μένανδρος ο Κηφισιεύς ( 342 π.χ. – 292 π.χ. )
Θέση : Άλσος Κηφισιάς
Γλύπτης : Μάξι Μουστακας

menadros1

» Ον οι θεοί φιλούσιν αποθνήσκει νέος «

Home

.

.

.