Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 23 Φεβρουαρίου, 2009

Σοφία Σλήμαν

Προτομή Σοφίας Σλήμαν ( Εγκαστρωμένου [ 1852 – 1938 ] )
Θέση Έτος : 1937
Θέση : Προθάλαμος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας
Γλύπτης : Μιχάλης Τόμπρος ( 1889 – 1974 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ

sofia-schleman

Home

.

.

.