Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 15 Ιανουαρίου, 2009

Παναγιωτάκης Ανδρ�ας

Παντελεήμων Α. Κριεζής ( 1863 – 1907 )
Αχιεπίσκοπος Χαλκίδος και Καρύστου
Έτος : 1910
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ανδρέας Παναγιωτάκης ( 1883 – 1957 )
Υπογραφή γλύπτη : Α. Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 1910
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

__________________

Νεκροταφείο | Home

.

.

.


ΑΡ. Π. ΚΟΥΖΗΣ

Ταφικό μνημείο Αρ. Π. Κούζη
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Θωμάς Θωμόπουλος ( Σμύρνη 1873 – Αθήνα 1937 )
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ

Στη βάση του γλυπτού αναγράφεται :

ΙΗΤΡΙΚΗ ΔΕ ΠΑΝΤΑ ΠΑΛΑΙ
ΥΠΑΡΧΕΙ

Στο κάτω μέρος του γλυπτού υπάρχει απεικόνιση , αγνώστων σε μένα, συμβόλων :

Σύμβολα

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

Ταφικό μνημείο οικ.Μποστανδζόγλου

Ταφικό μνημείο οικογένειας Μποστανδζόγλου
Έτος :
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Θ. Λαζαρής

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.