Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 1 Οκτωβρίου, 2008

Hansen Christianos

Μνημείο Νεόφυτου Δ ο ύ κ α ( 1760 – 1845 )
Θέση : Αγιος Γεώργιος Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Αρχιτέκτονας : Χριστιανός Χάνσεν ( 1756 – 1845 )

Το μνημείο αυτό είναι μεγάλης ιστορικής αξίας μιας και πρόκειται για ένα από τα πρώτα που στήθηκαν στην Αθήνα της Οθωνικής περιόδου.
Η θέση του μνημείου στη Ριζάρειο σχολή έχει να κάνει με το ότι ο Νεόφυτος Δ ο ύ κ α ς εκτός από την συμμετοχή του στην ίδρυση της σχολής, υπήρξε και ο πρώτος διευθυντής της.

Στην πρόσοψη της στήλης αναγράφεται :
ΤΩ ΣΟΦΩ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΩ ΝΕΟΦΥΤΩ ΔΟΥΚΑ
ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΝΤΙ ΑΘΗΝΕΣΙ
ΤΗ Κ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΤΟΥ ΑΩΜΕ ΕΤΟΥΣ
ΑΙΩΝΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΝ ΤΑΥΤΗΝ ΣΤΗΛΗΝ
ΕΣΤΗΣΑΤΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ
ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΩΜΘ

.

Από την πάρα πάνω επιγραφή προκύπτει ότι η στήλη στήθηκε από τον Ανδρέα Κορομηλά το 1849.
Σημ. Πάνω στο μνημείο υπάρχουν και άλλες δυσανάγνωστες επιγραφές.

Home

.

.

.

.