Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 20 Σεπτεμβρίου, 2008

Μιχαήλ Τόμπρος

Προτομή Μαρδοχαίου Φριζή
Έτος :
Θέση : Χαλκίδα ( Γέφυρα )
Γλύπτης : Μιχάλης Τόμπρος ( 1889 – 1974 )

Στη βάση της προτομής αναγράφεται :

ΣΥΝΤ/ΧΗΣ
ΜΑΡΔΟΧΑΙΟΣ ΦΡΙΖΗΣ
1893 – 1948
ΕΠΕΣΕΝ
ΗΡΩΙΚΟ(Ω)Σ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ
ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η πλάκα αυτή ( φωτό κάτω ) βρίσκεται εντοιχισμένη έξω από το Ισραηλίτικο Μουσείο στην οδό Νίκης ( Πλάκα )

Μαρδοχαίος Φρίζης

Μιχαήλ Τόμπρος

Προτομή του Σαραφιανιού Κ. Σαραφιανού
Θέση : Χαλκίδα ( Αγ. Δημήτριος )
Γλύπτης : Μιχαήλ Τόμπρος
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ

Στη βάση της προτομής αναγράφεται :

ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ Κ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΔΙΑΤΕΛΕΣΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΠΟ 1934-42 ΚΑΙ 1945-46

Home

.

.

.

.