Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 5 Απριλίου, 2008

230320081801.jpg

logo14.gif Ρήγας Φεραίος ( 1757 – 1798 )
logo14.gif Έτος : 1871
logo14.gif Θέση : Πανεπιστήμιο Αθήνας
logo14.gif Γλύπτης : Ιωάννης Κόσσος ( 1822 – 1873 )
logo14.gif Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ
logo14.gif Τα πενήντα χρόνια ( 1871 ) από την επανάσταση, το Πανεπιστήμιο επέλεξε να τα γιορτάσει στήνοντας τον ανδριάντα του Ρήγα σε μία μάλλον άτυχη θέση ( αριστερά της εισόδου ) για το γλυπτό.
Στη βάση του ανδριάντα αναγράφονται :

 
ΣΠΕΡΜΑΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΗΣ Ο ΦΕΡΑΙΟΣ ΣΠΕΙΡΕ ΑΟΙΔΟΣ
ΚΑΙ Ο ΜΕΝ ΩΛΕΤΟ ΦΕΥ ΣΠΕΡΜΑ Δ ΕΒΛΑΣΤΕ ΜΕΓΑ
.
ΙΔΡΥΘΗ ΑΝΑΛΩΜΑΣΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ ΤΟΥ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΤΕΙ ΑΩΟΑ΄
   

……………..
Σ΄ Ανατολή και Δύσι, και Νότον και Βοριά,
Για την Πατρίδα όλοι, νάχωμεν μία καρδιά.
Στην πίστιν του καθ΄ ένας, ελεύθερος να ζή,
Στην δόξαν το πολέμον, να τρέξωμεν μαζύ.
Βουλγάροι, κι΄ Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμιοί,
Αράπιδες, και Ασπροι, με μία κοινή ορμή.
Για την Ελευθερίαν, να ζώσωμεν σπαθί,
Πως είμασθ΄ αντρειωμένοι, παντού να ξακουσθή.
……………….
Θούριος

Home