Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 27 Σεπτεμβρίου, 2007

220920076844.jpg

logo13.gif Πριν η πλατεία Συντάγματος αποκτήσει ορθογωνικό σχήμα ήταν κυκλική ( πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας ),η δε ονομασία της ήταν
«Πλατεία των Μουσών » και αυτό διότι στο χώρο της βρέθηκε επιγραφή ( φώτο πάνω ) του 3ου π.χ. αιώνα «ΟΡΟΣ ΜΟΥΣΩΝ ΚΗΠΟΣ «.
Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε πλατεία Πλάτωνος για να ακολουθήσει νέα μετονομασία  σε πλατεία των Ανακτόρων ή πλατεία του Παλατιού.
Μετά το 1843, με το γνωστό αίτημα της παραχώρησης συντάγματος, μετονομάστηκε ακόμη μια φορά σε πλατεία Συντάγματος.

Home

.

.