Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 20 Απριλίου, 2007

180320071626.jpg

logo14.gif «Ξυλοθραύστης»
logo14.gif Έτος : 1872 ( πρόλπασμα ), 1908 ( τοποθέτηση )
logo14.gif Γλύπτης : Φιλιππότης Δημήτρης ( 1834-1919 )
logo14.gif Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ

Home

.

.

.

.

0104200723771

Ταφικό μνημείο οικογένειας Αθηνογένους
Έτος : 1910
Γλύπτης : Πέτρος Ρούμπος ( 1873 – 1941 )
Θέση : α΄ Νεκροταφείο
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

140320093345

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.