Παράκαμψη πλοήγησης

Daily Archives: 4 Απριλίου, 2007

010420072364.jpg

Ταφικό μνημείο Μαρίας Δεληγιάννη
Έτος : 1883
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ιωάννης Βιτσάρης ( 1834-1892 ), Bio
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

Βιτσάρης Ιωάννης

Περισσότερα γλυπτά από το Νεκροταφείο

Home

.

.

.

.

250320072001.jpg

logo14.gif Μνήμα από το α΄Νεκροταφείο

Περισσότερα γλυπτά από το Νεκροταφείο

Home

.

.

.

.

010420072492.jpg

 

 

Περισσότερα γλυπτά από το Νεκροταφείο

Home

.

.

010420072488.jpg

logo14.gif Το μνήμα του παλαιστή Ζαχαριάν Μαντζαράκη.

Περισσότερα γλυπτά από το Νεκροταφείο

Home

.

.

Κύριο άρθρο…

Home

.

.

.

.

070320093076

Πενθούν πνεύμα ( genius )
Έτος : 1872
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Γλύπτης : Ιωάννης Βιτσάρης ( 1834-1892), Bio
Άλλα έργα του γλύπτη : εδώ ( scroll )

010420072388.jpg

Σημ. Η πρώτη φωτό δείχνει το γλυπτό μετά τη συντήρησή του και η δεύτερη πριν τη συντήρησή του.

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

Κύριο άρθρο…

Home

.

.

.